Index

XANIA INVEST AS

Orgnr: 912876403

tlf: 24 13 00 71
adresse: Landøystranda 4

id

124519

organisasjonsnummer

912876403

navn

XANIA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-23

naeringskode1

{"kode": "64.306", "beskrivelse": "Aktive eierfond"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Landøystranda 4"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "NESBRU", "postnummer": "1394", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4500", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og aktive eierfond"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912876403

navn

XANIA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Landøystranda 4

forradrpostnr

1394

forradrpoststed

NESBRU

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.306

nkode2

nkode3

sektorkode

4500

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.12.2013

stiftelsesdato

12.11.2013

tlf

24 13 00 71

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912876403

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 58766, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 334366, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 334366}}, "journalnr": "2021182876", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912876403"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 286644, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 960689}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -674045}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 47722, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 47722}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 334366}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29022, "totalresultat": -29022, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 30916}, "driftsresultat": -30916, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1894, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1894}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29022}}]

Reserver mot visning?