Index

XLMANN AS

Orgnr: 818868022

mobil: 901 66 068
adresse: Nansetgata 5

id

17112

organisasjonsnummer

818868022

navn

XLMANN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nansetgata 5"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818868022

navn

XLMANN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nansetgata 5

forradrpostnr

3256

forradrpoststed

LARVIK

forradrkommnr

3805

forradrkommnavn

LARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.912

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.04.2017

stiftelsesdato

28.03.2017

tlf

tlf_mobil

901 66 068

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.07.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

818868022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085147, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 774581, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 166000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 608581}}, "journalnr": "2020837590", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818868022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -677208, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -707208}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1451789, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 294440}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1157349}}, "sumEgenkapitalGjeld": 774581}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11550, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1725895}, "driftsresultat": -7508, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1718387}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4041, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 58}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4099}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11550}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918941363 [navn] => XLMANN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.912", "beskrivelse": "Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klu00e6r, skotu00f8y, reiseeffekter og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818868022 [oppstartsdato] => 2017-03-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nansetgata 5"], "kommune": "LARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "LARVIK", "postnummer": "3256", "kommunenummer": "3805"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?