Index

Y-PARK AS

Orgnr: 815614682

adresse: Kjøpmannsgata 50

id

9007

organisasjonsnummer

815614682

navn

Y-PARK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "52.212", "beskrivelse": "Drift av parkeringsplasser og parkeringshus"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjøpmannsgata 50"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-23

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2643 Sentrum"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7414", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815614682

navn

Y-PARK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjøpmannsgata 50

forradrpostnr

7010

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2643 Sentrum

ppostnr

7414

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

52.212

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2015

stiftelsesdato

23.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815614682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2399505, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 16469370, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12570259}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3899111}}, "journalnr": "2021357157", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815614682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2087806, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 732470}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1355336}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14381564, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14275378}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 106186}}, "sumEgenkapitalGjeld": 16469370}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -60652, "totalresultat": -60652, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 104390}, "driftsresultat": -34690, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 69700}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -43069, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 348}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43417}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -77759}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925625604 [navn] => Y-PARK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "52.212", "beskrivelse": "Drift av parkeringsplasser og parkeringshus"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815614682 [oppstartsdato] => 2020-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8pmannsgata 50"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7010", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?