Index

YAVUZ TRANSPORT AS

Orgnr: 819259402

adresse: c/o Mikali Yavuz, Saupstadringen 59B

id

18117

organisasjonsnummer

819259402

navn

YAVUZ TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Mikali Yavuz", "Saupstadringen 59B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "SAUPSTAD", "postnummer": "7078", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819259402

navn

YAVUZ TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Mikali Yavuz Saupstadringen 59B

forradrpostnr

7078

forradrpoststed

SAUPSTAD

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.07.2017

stiftelsesdato

23.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819259402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2130419, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 558210, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 493133}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 65077}}, "journalnr": "2020883290", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819259402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -128107, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -158107}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 686316, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 113451}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 572865}}, "sumEgenkapitalGjeld": 558210}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34803, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 573107}, "driftsresultat": 66721, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 639828}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31918, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 27}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31945}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34803}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815715632 [navn] => YAVUZ TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-07-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 819259402 [oppstartsdato] => 2015-07-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Mikail Yavuz", "Saupstadringen 59B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "SAUPSTAD", "postnummer": "7078", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-06-23 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?