Index

YK HOLDING AS

Orgnr: 812567802

adresse: Vognvegen 16

id

2358

organisasjonsnummer

812567802

navn

YK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-10

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vognvegen 16"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "DAL", "postnummer": "2072", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-29

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812567802

navn

YK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vognvegen 16

forradrpostnr

2072

forradrpoststed

DAL

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.10.2013

stiftelsesdato

29.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812567802

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2349139, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5857381, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1265812}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4591569}}, "journalnr": "2021403841", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812567802"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 565856, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 183334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 382522}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5291524, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26384}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5265140}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5857381}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11062990, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 54694}, "driftsresultat": -54694, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11000000, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11000000}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10945306}}]

Reserver mot visning?