Index

YOUNG GUNS HOLDING AS

Orgnr: 912877132

adresse: Ole Deviks vei 16B

id

124533

organisasjonsnummer

912877132

navn

YOUNG GUNS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ole Deviks vei 16B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912877132

navn

YOUNG GUNS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ole Deviks vei 16B

forradrpostnr

0666

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

04.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877132

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2201031, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 571512, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 571512}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020962373", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 550038, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 520038}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21474, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15474}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 571512}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -839, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 834}, "driftsresultat": -834, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -839}}]

Reserver mot visning?