Index

YR ARKITEKTER AS

Orgnr: 818946422

adresse: Tordenskjolds gate 7

id

17340

organisasjonsnummer

818946422

navn

YR ARKITEKTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tordenskjolds gate 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5031", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818946422

navn

YR ARKITEKTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tordenskjolds gate 7

forradrpostnr

5031

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.05.2017

stiftelsesdato

30.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.09.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818946422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2506489, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 148721, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 148721}}, "journalnr": "2021560405", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818946422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 88834, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 64404}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 59887, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 59887}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 148721}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -90, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 377419}, "driftsresultat": -527, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 376892}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 437, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 437}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -90}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919020121 [navn] => YR ARKITEKTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedru00f8rende byggverk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818946422 [oppstartsdato] => 2017-03-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tordenskjolds gate 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5031", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?