Index

YUUGEN DESIGN FABRIKK AS

Orgnr: 819336822

adresse: Konows gate 67B

id

18363

organisasjonsnummer

819336822

navn

YUUGEN DESIGN FABRIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Konows gate 67B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0196", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Enebakkveien 115B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0680", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819336822

navn

YUUGEN DESIGN FABRIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Konows gate 67B

forradrpostnr

0196

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Enebakkveien 115B

ppostnr

0680

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.07.2017

stiftelsesdato

01.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819336822

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2428659, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 347531, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 172754}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 174777}}, "journalnr": "2021470757", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819336822"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 225775, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 195775}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 121756, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 121756}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 347531}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 32283, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1317501}, "driftsresultat": 37128, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1354629}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4845, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4899}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 32283}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819429952 [navn] => YUUGEN DESIGN FABRIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819336822 [oppstartsdato] => 2017-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Konows gate 67B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0196", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Enebakkveien 115B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0680", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?