Index

Z ENERGI AS

Orgnr: 811786012

adresse: c/o Tor Line, Berlandsveien 60A

id

599

organisasjonsnummer

811786012

navn

Z ENERGI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tor Line", "Berlandsveien 60A"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLGÅRD", "postnummer": "4330", "kommunenummer": "1122"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-08

naeringskode2

{"kode": "35.300", "beskrivelse": "Damp- og varmtvannsforsyning"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811786012

navn

Z ENERGI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Tor Line Berlandsveien 60A

forradrpostnr

4330

forradrpoststed

ÅLGÅRD

forradrkommnr

1122

forradrkommnavn

GJESDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.990

nkode2

35.300

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.04.2013

stiftelsesdato

08.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811786012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2263195, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6572955, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 584919}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5988037}}, "journalnr": "2021280948", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811786012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 416042, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 386042}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6156914, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4731914}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1425000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6572955}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1393929, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3764353}, "driftsresultat": -1629801, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2134552}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16730, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 37139}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20409}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1613071}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911803259 [navn] => Z ENERGI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.990", "beskrivelse": "Detaljhandel utenom utsalgssted ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811786012 [oppstartsdato] => 2013-03-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Tor Line", "Berlandsveien 60A"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LGu00c5RD", "postnummer": "4330", "kommunenummer": "1122"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "35.300", "beskrivelse": "Damp- og varmtvannsforsyning"} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?