Index

Z-SEIL AS

Orgnr: 886357052

tlf: 37 03 69 00
adresse: Industritoppen 15

id

68683

organisasjonsnummer

886357052

navn

Z-SEIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-01-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "13.929", "beskrivelse": "Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Industritoppen 15"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-11-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886357052

navn

Z-SEIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Industritoppen 15

forradrpostnr

4848

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

13.929

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.01.2004

stiftelsesdato

10.11.2003

tlf

37 03 69 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

886357052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2226643, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 757760, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4957}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 752803}}, "journalnr": "2021119455", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886357052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 322884, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 122884}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 434876, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 427891}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6985}}, "sumEgenkapitalGjeld": 757760}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 145661, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1605150}, "driftsresultat": 188710, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1793860}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1965, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 257}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2222}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 186745}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 884275202 [navn] => Z-SEIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "13.929", "beskrivelse": "Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klu00e6r"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 886357052 [oppstartsdato] => 2002-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Industritoppen 15"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4848", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2004-01-05 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?