Index

ZANOFI INVEST AS

Orgnr: 818756062

id

16818

organisasjonsnummer

818756062

navn

ZANOFI INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-24

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3209", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3262 Elisenberg"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0208", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818756062

navn

ZANOFI INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

3209

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 3262 Elisenberg

ppostnr

0208

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.03.2017

stiftelsesdato

10.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818756062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249747, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1997684, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39956}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1957728}}, "journalnr": "2021262215", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818756062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 924552, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 624552}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1073132, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1073132}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1997684}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13318, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13318}, "driftsresultat": -13318, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13318}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918830790 [navn] => ZANOFI INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818756062 [oppstartsdato] => 2017-03-10 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3209", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 3262 Elisenberg"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0208", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?