Index

ZASDAR AS

Orgnr: 922031258

adresse: Skedsmogata 2B

id

362906

organisasjonsnummer

922031258

navn

ZASDAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skedsmogata 2B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0655", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

922031258

navn

ZASDAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skedsmogata 2B

forradrpostnr

0655

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

18.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031258

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2085599, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 72411, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 70911}}, "journalnr": "2020838750", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031258"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 70911, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 40911}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1500, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1500}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 72411}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 40911, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5576}, "driftsresultat": -5576, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 46487, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51240}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4753}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 40911}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922137552 [navn] => ZASDAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922031258 [oppstartsdato] => 2018-12-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skedsmogata 2B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0655", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?