Index

ZILENTO AS

Orgnr: 922031193

adresse: Markveien 3A

id

362902

organisasjonsnummer

922031193

navn

ZILENTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Markveien 3A"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1738", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922031193

navn

ZILENTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Markveien 3A

forradrpostnr

1738

forradrpoststed

BORGENHAUGEN

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.01.2019

stiftelsesdato

11.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

922031193

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2312259, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 649468, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10002}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 639466}}, "journalnr": "2021357741", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922031193"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 194442, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 194430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 12}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 455026, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 455026}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 649468}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26090, "totalresultat": 26090, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3831828}, "driftsresultat": 32023, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3863852}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5934, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8916}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14850}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 26090}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922053693 [navn] => ZILENTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 922031193 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Markveien 3A"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "BORGENHAUGEN", "postnummer": "1738", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?