Index

ZITA MATBAR AS

https://www.zita.no

Orgnr: 886352042

tlf: 32 24 44 44
webside: www.zita.no
adresse: Vestsideveien 9B

id

68676

organisasjonsnummer

886352042

navn

ZITA MATBAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekjøkken"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestsideveien 9B"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3403", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-04

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 13"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3401", "kommunenummer": "3049"}

hjemmeside

www.zita.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886352042

navn

ZITA MATBAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestsideveien 9B

forradrpostnr

3403

forradrpoststed

LIER

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 13

ppostnr

3401

ppoststed

LIER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.12.2003

stiftelsesdato

04.12.2003

tlf

32 24 44 44

tlf_mobil

url

www.zita.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

886352042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 54404, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 726997, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 67428}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 659569}}, "journalnr": "2021179272", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886352042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 185643, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 85643}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 541354, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 541354}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 726997}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 86736, "totalresultat": 86736, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4672046}, "driftsresultat": 111298, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4783343}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -112, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 111}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 222}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 111186}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986406433 [navn] => ZITA MATBAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-01-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.102", "beskrivelse": "Drift av gatekju00f8kken"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 886352042 [oppstartsdato] => 2004-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestsideveien 9B"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3403", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => www.zita.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 13"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3401", "kommunenummer": "3049"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?