Index

ZONDO NORGE AS

https://www.zondo.no

Orgnr: 812484192

tlf: 62 00 08 08
webside: www.zondo.no
adresse: Nyhusgutua 4

id

2155

organisasjonsnummer

812484192

navn

ZONDO NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.030", "beskrivelse": "Forvaltning og drift av IT-systemer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nyhusgutua 4"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "RIDABU", "postnummer": "2322", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-09

hjemmeside

www.zondo.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812484192

navn

ZONDO NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nyhusgutua 4

forradrpostnr

2322

forradrpoststed

RIDABU

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.030

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

09.09.2013

tlf

62 00 08 08

tlf_mobil

url

www.zondo.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812484192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 30466, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 94181, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 94181}}, "journalnr": "2021155441", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812484192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -261146, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -301146}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 355326, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 355326}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 94181}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 90003, "totalresultat": 90003, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1383650}, "driftsresultat": 95001, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1478651}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4998, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 213}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5211}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 90003}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912497305 [navn] => ZONDO NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.030", "beskrivelse": "Forvaltning og drift av IT-systemer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812484192 [oppstartsdato] => 2013-09-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nyhusgutua 4"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "RIDABU", "postnummer": "2322", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => www.zondo.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?