Index

ZOO-1 HURUM AS

Orgnr: 812171062

adresse: Åsveien 9

id

1466

organisasjonsnummer

812171062

navn

ZOO-1 HURUM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Åsveien 9"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "SÆTRE", "postnummer": "3475", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812171062

navn

ZOO-1 HURUM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Åsveien 9

forradrpostnr

3475

forradrpoststed

SÆTRE

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.762

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.07.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812171062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 22782, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1107704, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4093}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1103611}}, "journalnr": "2021147681", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812171062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 835322, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 805322}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 272382, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 272382}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1107704}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 194087, "totalresultat": 194087, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2651747}, "driftsresultat": 199919, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2851667}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 34}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 199890}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912205908 [navn] => ZOO-1 HURUM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.762", "beskrivelse": "Butikkhandel med kju00e6ledyr og fu00f4r til kju00e6ledyr"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812171062 [oppstartsdato] => 2013-07-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5sveien 9"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "Su00c6TRE", "postnummer": "3475", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?