Index

5-PLUSS AS

https://www.5-Pluss.no

Orgnr: 925151564

mobil: 917 46 420
webside: www.5-Pluss.no
adresse: Frakkagjerdvegen 191

organisasjonsnummer

925151564

navn

5-PLUSS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-06-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frakkagjerdvegen 191"], "kommune": "TYSVÆR", "landkode": "NO", "poststed": "FØRRESFJORDEN", "postnummer": "5563", "kommunenummer": "1146"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-05-23

hjemmeside

www.5-Pluss.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925151564

navn

5-PLUSS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frakkagjerdvegen 191

forradrpostnr

5563

forradrpoststed

FØRRESFJORDEN

forradrkommnr

1146

forradrkommnavn

TYSVÆR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.06.2020

stiftelsesdato

23.05.2020

tlf

tlf_mobil

917 46 420

url

www.5-Pluss.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925151564

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2550251, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1269225, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 92888}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1176337}}, "journalnr": "2021529174", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925151564"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 552048, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 493430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 58618}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 717178, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 713210}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3968}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1269225}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-05-23", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 58618, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1003771}, "driftsresultat": 73297, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1077068}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73297}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925192147 [navn] => 5-PLUSS AS AVDELING FØRRESFJORDEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 925151564 [oppstartsdato] => 2020-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frakkagjerdvegen 191"], "kommune": "TYSVu00c6R", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RRESFJORDEN", "postnummer": "5563", "kommunenummer": "1146"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 925911844 [navn] => 5-PLUSS AS AVDELING ØLENSVÅG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-11-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 925151564 [oppstartsdato] => 2020-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haukelivegen 668"], "kommune": "VINDAFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8LENSVu00c5G", "postnummer": "5582", "kommunenummer": "1160"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?