Index

5 STAR NGOR AS

Orgnr: 921688989

adresse: Munkerudåsen 33

organisasjonsnummer

921688989

navn

5 STAR NGOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-11-08

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Munkerudåsen 33"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1165", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-10-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

921688989

navn

5 STAR NGOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Munkerudåsen 33

forradrpostnr

1165

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.11.2018

stiftelsesdato

07.10.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921688989

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2214141, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1727268, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1722218}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5050}}, "journalnr": "2021105100", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921688989"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2607541, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2637541}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4334809, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4334809}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1727268}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2104170, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2104211}, "driftsresultat": -2104211, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 41, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2104170}}]

Reserver mot visning?