Index

5 X H MOTE NATIONAL AS

Orgnr: 884251052

adresse: C.M. Havigs gate 21

organisasjonsnummer

884251052

navn

5 X H MOTE NATIONAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2002-03-02

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C.M. Havigs gate 21"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJØEN", "postnummer": "8656", "kommunenummer": "1824"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2002-02-12

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 427"], "kommune": "VEFSN", "landkode": "NO", "poststed": "MOSJØEN", "postnummer": "8651", "kommunenummer": "1824"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

884251052

navn

5 X H MOTE NATIONAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C.M. Havigs gate 21

forradrpostnr

8656

forradrpoststed

MOSJØEN

forradrkommnr

1824

forradrkommnavn

VEFSN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 427

ppostnr

8651

ppoststed

MOSJØEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.03.2002

stiftelsesdato

12.02.2002

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

884251052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2078907, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1320509, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1308327}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12182}}, "journalnr": "2020830112", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "884251052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1319914, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1219914}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 595, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 595}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1320509}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21402, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 69871}, "driftsresultat": -69871, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 48469, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48790}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 321}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21402}}]

Reserver mot visning?