Index

501 HOLDING AS

Orgnr: 921389671

adresse: Torget 16

organisasjonsnummer

921389671

navn

501 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-12

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torget 16"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3970", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-08-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 75"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "LANGESUND", "postnummer": "3993", "kommunenummer": "3813"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

921389671

navn

501 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torget 16

forradrpostnr

3970

forradrpoststed

LANGESUND

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 75

ppostnr

3993

ppoststed

LANGESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2018

stiftelsesdato

28.08.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921389671

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2175229, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 88497, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 88120}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 377}}, "journalnr": "2020931960", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921389671"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7128, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17302}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 81369, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 81369}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 88497}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -17099, "totalresultat": -17099, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17099}, "driftsresultat": -17099, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -17099}}]

Reserver mot visning?