Index

AK-BYGGSERVICE AS

Orgnr: 822309062

mobil: 469 58 410
adresse: Brårveien 258

id

27681

organisasjonsnummer

822309062

navn

AK-BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-03-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brårveien 258"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "RAMNES", "postnummer": "3175", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822309062

navn

AK-BYGGSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brårveien 258

forradrpostnr

3175

forradrpoststed

RAMNES

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.03.2019

stiftelsesdato

09.02.2019

tlf

tlf_mobil

469 58 410

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822309062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 14848, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 523, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 523}}, "journalnr": "2021140465", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822309062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -154404, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -184404}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 154926, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 154926}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 523}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -102577, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 105708}, "driftsresultat": -69096, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36613}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -33481, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33481}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -102577}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922363986 [navn] => AK-BYGGSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822309062 [oppstartsdato] => 2019-02-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00e5rveien 258"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "RAMNES", "postnummer": "3175", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?