Index

AK-G INVEST AS

Orgnr: 914199476

mobil: 915 60 349
adresse: Louises vei 58

organisasjonsnummer

914199476

navn

AK-G INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-09-23

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Louises vei 58"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4633", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-09-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

914199476

navn

AK-G INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Louises vei 58

forradrpostnr

4633

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.09.2014

stiftelsesdato

10.09.2014

tlf

tlf_mobil

915 60 349

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914199476

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2285695, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 411628, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 241813}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 169815}}, "journalnr": "2021313597", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914199476"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 411628, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 381628}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 411628}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 62511, "totalresultat": 62511, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5250}, "driftsresultat": -5250, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 67761, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 67761}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 62511}}]

Reserver mot visning?