Index

AMBITA AS

Orgnr: 945811714

tlf: 24 13 35 00
adresse: Dronning Mauds gate 10

organisasjonsnummer

945811714

navn

AMBITA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"}

antallAnsatte

78

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1987-09-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2923 Solli"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0230", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

945811714

navn

AMBITA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronning Mauds gate 10

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2923 Solli

ppostnr

0230

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

63.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

24.09.1987

tlf

24 13 35 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

78

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

945811714

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2412773, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 264400112, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 200711948}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63688164}}, "journalnr": "2021375744", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "945811714"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 154061791, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 148061791}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 110338321, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 83004987}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27333334}}, "sumEgenkapitalGjeld": 264400112}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13565602, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 383747722}, "driftsresultat": 16752319, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 400500041}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -594463, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 553041}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1147505}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 16157856}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972428078 [navn] => AMBITA AS AVD OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"} [antallAnsatte] => 53 [overordnetEnhet] => 945811714 [oppstartsdato] => 1988-09-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 985925798 [navn] => AMBITA AS AVD BERGEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-08-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "63.120", "beskrivelse": "Drift av web-portaler"} [antallAnsatte] => 25 [overordnetEnhet] => 945811714 [oppstartsdato] => 2002-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krinkelkroken 1"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5014", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2923 Solli"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0230", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?