Index

ENGENE 100 AS

Orgnr: 811605042

adresse: Kirkegata 17

id

201

organisasjonsnummer

811605042

navn

ENGENE 100 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-06

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 606 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0106", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811605042

navn

ENGENE 100 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 17

forradrpostnr

0153

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 606 Sentrum

ppostnr

0106

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2013

stiftelsesdato

13.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811605042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 18706, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1462086, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1462086}}, "journalnr": "2021142999", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811605042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 437736, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 42000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 395736}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1024350, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1024350}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1462086}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -833950, "totalresultat": -833950, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 820404}, "driftsresultat": -820404, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -820, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3248}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4068}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -821225}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921903936 [navn] => ENGENE 100 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811605042 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 17"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 606 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0106", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?