Index

EUGENIES GATE 1 AS

Orgnr: 819214182

adresse: Kringsjågrenda 20

id

18031

organisasjonsnummer

819214182

navn

EUGENIES GATE 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kringsjågrenda 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0861", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819214182

navn

EUGENIES GATE 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kringsjågrenda 20

forradrpostnr

0861

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2017

stiftelsesdato

26.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819214182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2445767, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1127475, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 337500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 789975}}, "journalnr": "2021411578", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819214182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 464401, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 64401}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 663073, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 663073}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1127475}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 478021, "totalresultat": 478021, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1455811}, "driftsresultat": 597848, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2053659}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 15987, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 15987}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 613835}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919335351 [navn] => EUGENIES GATE 1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819214182 [oppstartsdato] => 2017-06-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kringsju00e5grenda 20"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0861", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?