Index

FOLKETS HUS NARVIK AS

Orgnr: 812164872

tlf: 76 96 53 90
mobil: 916 48 200
adresse: Kongens gate 44

id

1445

organisasjonsnummer

812164872

navn

FOLKETS HUS NARVIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 44"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812164872

navn

FOLKETS HUS NARVIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kongens gate 44

forradrpostnr

8514

forradrpoststed

NARVIK

forradrkommnr

1806

forradrkommnavn

NARVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2013

stiftelsesdato

07.05.2013

tlf

76 96 53 90

tlf_mobil

916 48 200

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812164872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2368911, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14139492, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13246400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 893092}}, "journalnr": "2021308030", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812164872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2680735, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1068668}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1612067}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11458758, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 823326}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 10635431}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14139492}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 96061, "totalresultat": 96061, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4734892}, "driftsresultat": 339856, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5074748}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -215894, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4819}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 220713}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 123961}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971830433 [navn] => FOLKETS HUS NARVIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812164872 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kongens gate 44"], "kommune": "NARVIK", "landkode": "NO", "poststed": "NARVIK", "postnummer": "8514", "kommunenummer": "1806"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-07 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?