Index

HUSFLIDEN HALLINGDAL AS

Orgnr: 812274082

tlf: 32 07 40 60
adresse: Sentrumsvegen 120

id

1705

organisasjonsnummer

812274082

navn

HUSFLIDEN HALLINGDAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 120"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

1936-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812274082

navn

HUSFLIDEN HALLINGDAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sentrumsvegen 120

forradrpostnr

3550

forradrpoststed

GOL

forradrkommnr

3041

forradrkommnavn

GOL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.07.1936

tlf

32 07 40 60

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812274082

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2266617, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8497104, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 167189}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8329915}}, "journalnr": "2021227740", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812274082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6931406, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 122000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6809406}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1565698, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1554239}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 11459}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8497104}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 934237, "totalresultat": 934237, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7454153}, "driftsresultat": 1175945, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8630098}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 23163, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30791}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7627}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1199108}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974083078 [navn] => HUSFLIDEN HALLINGDAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.510", "beskrivelse": "Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 812274082 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sentrumsvegen 120"], "kommune": "GOL", "landkode": "NO", "poststed": "GOL", "postnummer": "3550", "kommunenummer": "3041"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?